7 giai đoạn của quá trình kinh doanh

Mọi doanh nghiệp từ ngày đầu thành lập cho đến lúc tan rã sẽ phải trải qua các giai đoạn khác nhau. Trên thực tế tiến trình của con đường kinh doanh gồm có 7 giai đoạn. Nắm được 7 giai đoạn đó và […]

Các xu hướng quán mới ở Việt Nam

Những năm gần đây, cùng với kim ngạch xuất khẩu cà phê đứng hàng đầu thế giới, nỗ lực trong việc kêu gọi nâng cao lượng tiêu thụ cà phê tại nội địa của những người có trách nhiệm và sự đòi hỏi của […]